De geschiedenis

Het wonder van de Zwaluwen


De naam van DE AGRITURISMO komt voort uit een wonder dat in de directe omgeving heeft plaatsgevonden en dat gaat over de verbazingwekkende gehoorzaamheid getoond aan Franciscus van Assisi door een ZWERM zwaluwen.

De dubbieuse jonge broeder Franciskus vroeg raad aan zijn volgelingen Klara en Silvester, opdat God hem Zijn Wil kon toonen door hun aanhoudende gebeden.


Volgens de“ Fioretti di San Francesco”

Hoofdstuk XVI prachtige Toscaanse volkstaal van de late veertiende eeuw:

Franciscus ter antwoord van de wil van Christus, ging naar de wereld om te prediken, stond hij op en zei tegen zijn medebroeder Masseo en broeder Agnolo, heilige mannen: << In de naam van God, gaan. >>

Ze gingen met grote vurigheid van de Heilige Geest, naar een kasteel genaamd Cannario, waar St. Franciscus ging prediken; maar er waren velen zwaluwen, en door het lawaai dat ze maakten, kon je zijn preek niet horen.

Waarop Francesco zei: << Mijn beste dierbare zwaluwen, hou op met jullie gezang en gekwetter! ik verkondig het Woord van God >>. Groot wonder! gedurende het gebed bleef het stil zolang Francis predikte.

Hij predikte met zoveel vuur en overtuiging dat alle mannen en vrouwen van het kasteel hem ook wilden volgen. Maar Franciscus zei tegen hen << Haast je niet en ga niet weg, maar ik zal terugkeren en bevelen wat u doen moet voor de redding van uw zielen >>. Hij dacht toen na over het oprichten van “de derde orde” voor de universele verlossing van allen… “

Book now

Controlleer beschikbaarheid en aanbiedingen